Seznam pořádáných akcí

Prvákoviny

Zábavnou formou se snažíme vysvětlit a seznámit se životem a studiem na Filozofické fakultě. Spolupracujeme na nich s Poradenským centrem Masarykovi univerzity a ostatními spolky.

SemestrSTART

Převážně hudební festival na začátku akademického roku. Své místo zde ale má i divadlo, workshopy, prezentace spolků a nadaných studentů apod. Festival se koná přímo v areálu budov FF na Arne Nováka 1. Značnou část účinkujících tvoří kapely nějakým způsobem spřízněné s fakultou. Zájemci o vystoupení na SemestrSTARTU nás neváhejte kontaktovat.

VíkendoFFka

VíkendoFFka je akcí outdoorovou, ale i tak trochu indoorovou, tvořivou, ale i odpočinkovou, hravou, ale i přemýšlivou. VíkendoFFka je tu pro tebe, máš-li chuť poznat nové lidi, vyzkoušet si spolupráci v týmu, dozvědět se něco o životě na FF i mimo ni. VíkendoFFka ti může také otevřít dveře k možnostem organizace kulturních akcí na fakultě a seznámí tě s aktivními lidmi. Za ta dlouhá léta vyvinul náš zkušený soví tým nepřeberné množství metod, které dokáží účinně a bezbolestně seznámit lidi odlišných smýšlení, barvy pleti, vyznání či velikostí brýlí.

Lampioňák

K 17. listopadu každoročně pořádáme večerní průvod (nejen) studentů se svíčkami a lampiony. Trasu vedeme podle míst v Brně, která se vážou k historickým událostem roku 1939.

Workshopy

Čas od času k růzým příležitostem uspořádáme zábavný workshop. Ať už se jedná o vyrábění lampionu před lampionovým průvodem nebo o vyrábění vánočních ozdob. Pokaždé na Vás ale čeká příjemná společnost a produktivně strávený čas.

Reprezentační ples FF

Reprezentační ples je naší největší akcí. Ples pořádáme pod záštitou Filozofické fakulty. Každý rok má své specifické téma, do kterého je laděn celý ples od hudby až po výzdobu. 

SemetrEND

Převážně hudební festival na konci akademického roku. Své místo zde ale má i divadlo, workshopy, prezentace spolků a nadaných studentů apod. Festival se koná přímo v areálu budov FF na Arne Nováka 1. Značnou část účinkujících tvoří kapely nějakým způsobem spřízněné s fakultou. Zájemci o vystoupení nás neváhejte kontaktovat.