Seznam pořádáných akcí

Prvákoviny

Zábavnou formou se snažíme vysvětlit a seznámit se životem a studiem na Filozofické fakultě. Spolupracujeme na nich s Poradenským centrem Masarykovi univerzity a ostatními spolky.

SemestrSTART

Převážně hudební festival na začátku akademického roku. Své místo zde ale má i divadlo, workshopy, prezentace spolků a nadaných studentů apod. Festival se koná přímo v areálu budov FF na Arne Nováka 1. Značnou část účinkujících tvoří kapely nějakým způsobem spřízněné s fakultou. Zájemci o vystoupení na SemestrSTARTU nás neváhejte kontaktovat.

VíkendoFFka

VíkendoFFka je akcí outdoorovou, ale i tak trochu indoorovou, tvořivou, ale i odpočinkovou, hravou, ale i přemýšlivou. VíkendoFFka je tu pro tebe, máš-li chuť poznat nové lidi, vyzkoušet si spolupráci v týmu, dozvědět se něco o životě na FF i mimo ni. VíkendoFFka ti může také otevřít dveře k možnostem organizace kulturních akcí na fakultě a seznámí tě s aktivními lidmi. Za ta dlouhá léta vyvinul náš zkušený soví tým nepřeberné množství metod, které dokáží účinně a bezbolestně seznámit lidi odlišných smýšlení, barvy pleti, vyznání či velikostí brýlí.

Lampioňák

K 17. listopadu každoročně pořádáme večerní průvod (nejen) studentů se svíčkami a lampiony. Trasu vedeme podle míst v Brně, která se vážou k historickým událostem roku 1939.

Workshopy

Čas od času k růzým příležitostem uspořádáme zábavný workshop. Ať už se jedná o vyrábění lampionu před lampionovým průvodem nebo o vyrábění vánočních ozdob. Pokaždé na Vás ale čeká příjemná společnost a produktivně strávený čas.

Reprezentační ples FF

Reprezentační ples je naší největší akcí. Ples pořádáme pod záštitou Filozofické fakulty. Každý rok má své specifické téma, do kterého je laděn celý ples od hudby až po výzdobu.

FunFFarUM

Pod tímto názvem se ukrývá mnoho různorodých akcí. Od Cestovatelského FunFFára, kde zveme studenty co byli studovat v zahraničí, aby se a vámi podělili o zážitky. Přes tvořivé FunFFáru, kde si můžete vyrobit například placku nebo lampión na Lampionový průvod. Až po Deskový večer, kde se můžete utkat v deskovkách.

SemetrEND

Převážně hudební festival na konci akademického roku. Své místo zde ale má i divadlo, workshopy, prezentace spolků a nadaných studentů apod. Festival se koná přímo v areálu budov FF na Arne Nováka 1. Značnou část účinkujících tvoří kapely nějakým způsobem spřízněné s fakultou. Zájemci o vystoupení nás neváhejte kontaktovat.

Noční šifrovací hra

Noční šifrovací hra je akce pořádána v každém semestru. Po perfektních odezvách z prvního ročníku, jsme udělali jarní obdobu. Proto se v jarním semestru můžete vždy těšit na Hospodské luštění. Jak již název napovídá, její velká část probíhá v brněnském podniku. To ovšem rozhodně neznamená, že se v obou případech nepotřebují pohodlné boty, mapy, baterky a jiné pomůcky.

BiograFF

Každý týden se sejdeme v nadační místnosti a promítneme si kvalitní film. Film si účastníci mohou odhlasovat, výběrem ze třech filmů. Každý film vždy předchází lektorský úvod a po filmu následuje diskuze v nedaleké kavárně.